In centrum ‘De Wielewaal’ in Scheerwolde kwamen donderdag zo’n 70 inwoners uit Steenwijkerland samen om een vervolg te geven aan de G1000Steenwijkerland Energieneutraal. De bijeenkomst vormde de start van het Burgerforum, het vervolg op de Burgertop van 18 november, rond de vraag “Hoe maken we Steenwijkerland samen Energieneutraal?”. Het Burgerforum eindigt in een Burgerbesluit, dat wordt genomen op 7 april 2018. Het Burgerbesluit wordt genomen door mensen die eerder aan de Burgertop deelnamen. Via de website www.G1000steenwijkerland.nl en de facebookpagina kunnen alle inwoners van Steenwijkerland de ontwikkelingen volgen.

Bij de start van het Burgerforum hebben de deelnemers 9 werkplaatsen gevormd. Dat deden zij door alle ideeën uit de 33 voorstellen van de Burgertop te clusteren. Er zijn 11 clusters gemaakt waaruit uiteindelijk 9 werkplaatsen onstonden: Dicht bij huis, Bewustwording, Nieuwe energie (zon en wind) en Nieuwe energie (overig), Voeding, Duurzame mobiliteit, Informeren, Energiecoöperatie, (Gemeente)Beleid. Een werkplaats is een groep burgers die samen met een ambtenaar een voorstel voorbereid. Dit voorstel wordt op 7 april 2018 voorgelegd aan de Burgerraad. Die kan het voorstel aannemen of afwijzen.  Na kort bij elkaar te hebben gezeten geven de werkplaatsen een eerste indruk van hun ambities. Zo zegt de woordvoerder van de werkplaats ‘Bewustwording’: “Al jullie fantastische plannen hebben bewustwording nodig om een succes te worden”. ‘Duurzame mobiliteit’ gaat zich bezig houden met duurzaam vervoer, openbaar vervoer maar ook met glasvezel en aanverwante zaken. ‘Informatie’ gaat vooraf aan bewustwording. “We hebben ideeën verzameld die we verder gaan uitwerken. Zo gaan we aan de slag met de energiescan”. ‘Voeding’ gaat zich bezig houden met minder voedseltransport, scholen, bijen en alles wat met transport te maken heeft. ‘Dichtbij Huis’ heeft gesproken over energieneutrale woningen en een energiebesparings abonnement: De investering/lening in duurzame energie wordt terugbetaald via de bespaarde energiekosten. “We willen de randvoorwaarden zo organiseren dat energiebesparing voor de eigen woning interessant wordt”. De werkplaats ‘Gemeentelijk beleid’ wil duidelijkheid over de kaders waarbinnen de voorstellen kunnen worden gerealiseerd. Ook vinden ze dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. “Alles wat we samen bedenken moet natuurlijk wel uitgevoerd worden.” ‘Coöperatie’ gaat in samenwerken met de gemeente inventariseren wat er al voor initiatieven zijn. ‘Nieuwe energie, zon en wind’ zegt:”De technieken zijn bekend, maar hoe moeten we dat configureren om dat ook uitgevoerd te krijgen?”. De werkplaats ‘Andere duurzame energie dan zon en wind’ gaat op zoek naar kennis over besparing en hernieuwbare energie, als aardwarmte en biomassa. De groep gaat verkennen wat er mogelijk is in Steenwijkerland. Naast de werkplaatsen heeft zich een expertgroep gevormd van aanwezigen die professioneel werken met duurzame energie. Er bleken zich 7 van die experts onder de deelnemers te bevinden.